Články a přednášky

Články, přednášky a komentáře.

Marie Svatošová: Eutanazie versus identita lékaře

Přednáška zazněla na konferenci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 4.10.2019. Slovo na úvod Vážené paní poslankyně a páni poslanci, vážený pane ministře, dámy a pánové! Zanedlouho tým paní poslankyně Věry Procházkové (ANO) hodlá předložit Posla...

Jana Sieberová: Poslancům ČR

Přednáška zazněla na konferenci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 4.10.2019. Vážené dámy, vážení pánové! Jsem zdravotní sestra, pracuji ve zdravotnictví 35 let, z čehož je 25 let na oddělení ARO a 10 let v Domácím hospici Duha, který jsem...

Marek Vácha: Argumenty proti legalizaci eutanazie

Vzhledem k pokračujícím debatám uvádím argumenty proti legalizaci eutanázie. Výčet je jistě jen orientační a ne úplný. 1. Nejedná se o nesnesitelné bolesti Argument fyzického utrpení, sám o sobě jistě efektní, již dnes nelze použít. Pro eutanázii se argumen...

Milan Kubek: Lékařská komora je proti eutanazii

„Léčebný postup, který již nemůže zastavit progresi choroby, navrátit zdraví nebo odvrátit smrt pacienta, není z medicínského hlediska indikován. Zbytečná a neúčelná léčba není v zájmu pacienta a jedním z našich cílů je chránit pacienty p...

Helena Stehlíková: Otevřená diskuse, cesta k vyjasnění pojmů

„Jako lékař z klinické praxe jsem po dobu své práce a služeb na interním oddělení viděla umírat mnoho lidí. Někdy velmi těžce, na některé si pamatuji dodnes. Přesto si dovoluji vyjádřit svůj zásadní nesouhlas s eutanazií, je totiž v přímém ro...

Radek Ptáček, Petr Bartůněk: Eutanazie pro a proti

„V dnešní době a v kontextu převratných vědeckých objevů, společenských změn a obecně nazírání na celou řadu jevů nabývá otázka eutanazie nových konotací. Co je to vlastně lidská vůle? Je vůle osoby rozhodnuté zemřít skutečně vůlí svobodnou? Přípa...

Petr Bartůněk: Eutanazie – kontroverzní téma

„Jednoznačně se ztotožňuji s přístupem prof. Munzarové: tzv. „nechání – dovolení zemřít“ /allowing to die, letting die/ umírajícího nemocného v terminálním stavu choroby je naprosto odlišné od zabití. Léčba může být odmítnuta nebo vysazena tehdy, není...

Marta Munzarová: Proč nelze souhlasit s legalizací eutanazie a asistovaného suicidia

Pocta Edmundu Pellegrinovi „Snad nejkrásnější postavou lékařství, která je hodna nejen obdivu ale i následování je Edmund Pellegrino, profesor lékařství a lékařské etiky /Georgetown University – USA/ s padesátiletou praxí u lůžek nemocných a umír...

Ivana Kvitová: Hospic neznamená pasivní eutanazie

Pracuji jako lékařka v hospici. Chci přispět do diskuse o eutanazii, a zvláště reagovat na názory některých kolegů, že doporučit přijetí do hospice znamená rozhodnout o pasivní eutanazii. Principem paliativní medicíny je mírnit utrpení nemocných v...