Milan Kubek: Lékařská komora je proti eutanazii

„Léčebný postup, který již nemůže zastavit progresi choroby, navrátit zdraví nebo odvrátit smrt pacienta, není z medicínského hlediska indikován. Zbytečná a neúčelná léčba není v zájmu pacienta a jedním z našich cílů je chránit pacienty před zbytečnou bolestí a utrpením, které by jim taková nesmyslná agresivní léčba přinášela. Když už nemůžeme pacienta zachránit, můžeme mu pomáhat alespoň kvalitní ošetřovatelskou a paliativní péčí, poskytovanou pokud možno v domácím, či alespoň přátelském ústavním prostředí.“

„Myslím si, že volání po eutanazii není nic jiného než hlasité přiznání, že selhávají přirozené mezilidské vztahy a že se moderní společnost ztrácející soudržnost rozpadá. Úroveň lidského společenství se přece nejlépe pozná podle toho, jaký vztah jeho členové mají k těm nejslabším jedincům a jak jim dokáží pomáhat.“

„Moderní medicína umí velmi efektivně tlumit bolest. Mnohem bezmocnější je však tváří v tvář beznaději, osamění a opuštěnosti nevyléčitelně nemocných pacientů. Naší samozřejmou povinností je zbytečné utrpení mírnit. Úkolem lékařů však není zabíjet.“

Zdroj: Ptáček, R., Bartůněk, P. (eds.): Eutanazie pro a proti. Praha: Mladá fronta, 2019
O autorovi