Publikace

Publikace, které se věnují problematice eutanazie.

Publikace dostupné online na tomto webu:

Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. a kol.: Proč NE eutanazii, aneb Být či nebýt


Odkazy na další literaturu:

Marek Vácha

Eutanázie
definice, historie, legislativa, etika


Grada, 2019
Martin Loučka, Štěpán Špinka, Martina Špinková

Eutanazie
Víme, o čem mluvíme?


Cesta domů, 2016
Marta Munzarová

Eutanazie, nebo paliativní péče?

Grada, 2005
Radek Ptáček, Petr Bartůněk (eds.)

Eutanazie pro a proti

Mladá fronta, 2019