Publikace

Publikace, které se věnují problematice eutanazie.

Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. a kol.: Proč NE eutanazii, aneb Být či nebýt