Eutanazie

Eutanazie je civilizační prohrou společnosti, je rezignací na péči.


Netrpí-li člověk bolestí, nemá důvod volat po eutanazii.
Hlavním důvodem žádosti o eutanazii není fyzická bolest (tu lze zaléčit),
ale strach z umírání, strach z bolesti (nikoli bolest), opuštěnost, osamělost, obava „co bude?“.
(tedy formy projevu bolesti duševní, duchovní a sociální)

„Podstatou nelidskosti není krutost, ale nezájem.“ (G. B. Shaw)

Existuje řešení?
Odpovědí na eutanazii je
Kvalitní a laskavá péče hospicového typu

Hospice pacientovi garantují, že
nebude trpět nesnesitelnou bolestí,
za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost,
v posledních chvílích nezůstane osamocen.
Cílem hospicové péče je vysoká kvalita života až do jeho přirozeného konce.
Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální
a duchovní a s vděčností za život, který mu byl dán.
Společnost nepotřebuje eutanazii,
ale kvalitní hospicovou péči!