Společný hlas křesťanů, Židů a muslimů k problematice eutanazie a doprovázení umírajících

V návaznosti na prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady církví, Federace židovských obcí a Ústředí muslimských obcí v České republice z roku 2005, se iniciativa Společný hlas křesťanů, Židů a muslimů vyjadřuje k problematice dalšího návrhu na legalizaci eutanazie v České republice.

Naše víra chápe lidský život jako dar od Boha a tento dar nezpochybňujeme ani ve chvíli nemoci a umírání. Vnímáme bolest lidí, kteří procházejí těžkými chvílemi nemoci, prázdnoty života a umírání. Přesto nesouhlasíme se snahou reagovat na utrpení, lidskou opuštěnost a samotu ukončením lidského života pomocí smrtícího prostředku. Nejsme pro udržování života těžce nemocných a umírajících za každou cenu. Vítáme možnost, zakotvenou v našem právním řádu, že pacienti a jejich rodiny mohou odmítnout další léčbu či resuscitaci.

Vítáme velký rozvoj paliativní léčby, umožňující, aby lidé nemuseli trpět nesnesitelnou bolestí. Jsme pro rozvoj hospicového hnutí a také mobilní hospicové péče. Toto hnutí již pomohlo mnoha lidem v naší zemi a dále se rozvíjí. Při správném uplatnění paliativní léčby a laskavé péče školených odborníků, mohou lidé odcházet z tohoto života důstojnou smrtí.

Zkušenosti ze zemí, které eutanazii již delší dobu praktikují, ukazují na strmý nárůst počtu eutanazií či asistovaných sebevražd, které jsou vykonávány nejen u těžce nemocných, ale v některých případech ji podstupují i lidé, kteří jsou opuštěni a trpí ztrátou smyslu života. Tato fakta svědčí o krizi mezilidských vztahů, o vážných sociálních problémech, ty však je třeba řešit jinými způsoby.

Legalizace eutanazie je „kluzkou plochou“, protože je obtížně regulovatelná a lidé mohou být vystaveni psychickému tlaku na ukončení života. Psychický tlak by mohl být vyvíjen také na rodiče postižených dětí. Hrůzným mementem je eutanazie duševně nemocných a jinak postižených pacientů za holocaustu.

Podporujeme rozvoj paliativní péče a hospicového hnutí. Kvalitní paliativní péče snižuje počty lidí, kteří se uchylují k eutanazii.

V duchu Hippokratovy přísahy: „nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít)“ trváme na tom, že poslání lékařů je léčit, pomáhat od bolesti, život se snažit udržet či prodloužit, a nikoliv jej ukončovat.

Jménem společného hlasu

křesťané
Prof. Tomáš Halík
biskup Václav Malý
Mgr. Daniel Ženatý
ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Marek Orko Vácha, Ph.D.
Patriarcha ThDr. Tomáš Butta
Prof. Pavel Hošek
Pavol Bargár, Ph.D.
Robert Řehák, Ph.D.

Židé
rabín Karol Sidon
Bc. Sylvie Wittmanová
rabín Daniel Mayer, Ph.D.
rabín Ron Hoffberg, DD
rabín Michael Dushinsky, Dr.-Equ.

muslimové
RNDr. Vladimír Sáňka
MUDr. Mohammed Abdelmajeed
Emir Omić
Ondřej Adamík

Kontakt: spolecnyhlas@gmail.com

V Praze v rosinci 2019